Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 34, 1994